سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد اخلاقی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
نیما منشوری – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سرمایش هوای ورودی به کمپرسور به روش پاشش افشانه آب با فشار بالا (فاگ) از روشهای متداول برای جبران کاهش توان خروجی و بازدهی نیروگاههای گازی در نتیجه افزایش دمای محیط می باشد. از عوامل موثر در کارایی این روش سرمایشی سایز قطرات تشکیل شده توسطنازل های پاششو یا بعبارت دیگر فرایند اتمیزاسیون می باشد. در این قماله رفتار ترموسینماتیکی ذرات آب پاششی در ورودی کمپرسور بوسیله برنامه کامپیوتری مدل شده است. نتایج حاصلهحاکی از آن می باشد که نرخ تبخیر، نرخ کاهش دمای هوایعبوری و نیز نرخ افزایش رطوبت نسبی هوای عبوری در صورت تولید قطرات با قطر کوچک بوسیله نازل بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از قطرات با قطر بزرگتر می باشد.