سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر باقری نژاد – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه الزهرا تهران
بهتاج رسولی پشته – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده فنی و مهندسی دان

چکیده:

فناوری اطلاعات یک فناوری همه منظور قرن بیستم می باشد که با نرخ نمایی رشد کرده است علی رغم برخی از تحقیق ها که به بررسی رابطه میان فناوری اطلاعات و افزایش بهره وری پرداخته اند. تحقیق های اخیر بر چگونگی بکارگیری موثر فناوری اطلاعات تمرکز دارند. فناوری اطلاعات بطور خودکار بهره وری را افزایش نمی دهد اما جزء ضروری سیستمی وسیع تر از تغییرات سازمانی است که در حال وقوع است. در پروژه های فناوری اطلاعات احتمال شکست بیش از موفقیت است. تنها یکی از پنج پروژه فناوری اطلاعات مشتریان خود را راضی خواهد کرد. هرچه پروژه بزرگتر باشد و سرمیاه گذاری در نظر گرفته شده برای آن احتمال شکست بیشتر است. این مقاله با مروری در ادبیات گذشته فناوری اطلاعات ابتدا به معرفی فناوری اطلاعات سرمایه گذاری پرداخته است و سپس در ادامه به ارزیابی و معیارهای رایج در ارزیابی فناوری اطلاعات و همچنین روشهای ارزیابی و انواع سرمایه گذاری می پردازد.