سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهرخ شیرازی – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، عضو باشگاه پژوهشگ
علی خدادادی – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، عضو باشگاه پژوهشگ
یعقوب قره داغی – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، عضو باشگاه پژوهشگ
حسین هاشم زاده فرهنگ – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، عضو باشگاه پژوهشگ

چکیده:

گنجشک ها پرندگانی اجتماعی هستند که به صورت گروهی زاد و ولد می کنند . زیستگاه اصلی این پرنده مناطق مسکونی و زمین های زراعی است و به ندرت دور از محل زندگی انسانها دیده می شود و به عنوان یکی از پرندگان بومی کشور محسوب می شود . این مطالعه به منظور بررسی سستودهای دستگاه گوارش گنجشک به عنوان یکی از پرندگان بومی کشور و همچنین نقش این پرنده در آلوده ساختن سایر پرندگان ایران به انگل ها صورت پذیرفت . در این مطالعه تعداد ۶۳ قطعه پرنده صید و پس از کالبد گشایی و جداسازی کامل دستگاه گوارش، نمونه ها در داخل الکل ۹۷ درصد به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی انتقال یافت، پس از استخراج انگل ها از دستگاه گوارش پرندگان، نمونه ها با رنگ های اختصاصی نظیر کارمن رنگ آمیزی شده و از نظر سستودها مورد بررسی قرار گرفت . از ۶۳ پرنده مورد بررسی ۵۳ نمونه ۸۴) درصد ) آلوده تشخیص داده شد، که آ لودگی ها شامل گونه های رایه تینا تترا گونا ۵۱) درصد ) ، رایه تینا
اکینوبوتریدا ۳۳) درصد ) و کوآنوتینا اینفاندیبولوم ۱۶) درصد ) بود .
با توجه به آلودگی بالای گنجشکان شهرستان تبریز و نیز ارتباط متقاطع این پرنده با سایر پرندگان می توان نتیجه گرفت که این پرنده نقش بسیار مهمی را در آلوده سازی سایر پرندگان و حتی ماکیان بومی و نیز مرغداری های صنعتی به این انگل ها ایفا می نماید، لذا لازم است مس ئولان با انجام بررسی های بیشتر در این زمینه، تمهیدات لازم را در زمینه کنترل ارتباط این پرنده با ماکیان بومی و مهمتر از آن مرغداری های صنعتی انجام دهند .