سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید امینیآن – متخصص طب کار و بیماری‌های شغلی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده پزشکی
احسان رفیعی – دستیار تخصصی طب کار و بیماری‌های شغلی دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده پزشکی
اکبر شریفی آن – متخصص طب کار در بیماری‌های شغلی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده پزشکی
محمد عباسی – متخصص علوم آزمایشگاهی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – بیمارستان بوعلی

چکیده:

این مطالعه جهت بررسی اثرات کبدی مواجهه طولانی‌مدت با مقادیر خفیف تا متوسط استایرن در کارگرانی که در صنایع تولید قطعات پلاستیکی است و ایده‌های استایرن استفاده می‌کنند طراحی گردیده است. برای بررسی اثرات در یک مطالعه مقطعی سطح آنزیم‌های کبدی در ۵۰ هشت نفر کارگر گروه مورد با پنج و دو نفر کارگر گروه شاهد مقایسه گردید. افراد گروه مورد شامل کلیه افرادی بود که به مدت بیشتر از یک سال در سالن تزریق سنگین پلاستیک مشغول به کار بودم به گروه شاهد از بین سایر کارگران همان کارخانه که در محل‌های همچو نگهبانی، انبار محصول و یا قسمت اداری مشغول به کار بودند انتخاب شدن. میانگین سطح استایرن موجود در هوای سالن تزریق، در محدوده تنفسی کارگران حدود ppm 18 بود. پس از جمع‌آوری نمونه‌ها و انجام آنالیز آماری یک اختلاف معنی دار آماری برای میانگین ALT و بیلی روبین توتال بین دو گروه مورد و شاهد دیده شد. در سایر موارد از جمله AST ، GGT ، ALP و بیلی روبین کونزوگه تیمی که به مقادیر در گروه مورد بالاتر از گروه شاهد بود ولی مقادیر از لحاظ آماری معنی دار نشد. مجموع یافته‌های فوق بیان کننده این مرد پس مواجهه با مقادیر پایین استایرن به مدت طولانی می‌تواند موجب آسیب حذیفه سلول کبدی و اختلال کلیرنس کبدی گردد. لذا ارزیابی‌های گونه‌ای عمل کردی کبدی در صنایع پذیره پالئوسن باید مورد توجه قرار گیرد.