سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ایرج نبی پور –
اسحاق عباسی –
عباس نصرتی –
غلامعباس رحمانی –

چکیده:

در بررسی های حوادث هسته ای که در سراسر جهان روی داده است مشخص گردیده کـه بیـشتر پزشـکان عمـومی و کادر پزشکی در مورد اثرات پرتوهای یونیزاسیون بر بد ن ، چگونگی درمان مصدومین و مـدیریت بحـران آگـاهی کـافی ندارنـد . مهمترین آسیب پس از درمعرض قرار گرفتن تمام بدن درمقابل تشعشع ، ایجاد سندروم حاد پرتویی می باشد . روش کار : به منظور آشنایی با سطح آگاهی پزشکان استان بوشهر در مـورد آمـادگی و پاسـخ پزشـکی در حـوادث هـسته ای پرسشنامه ای بر اساس پروتکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان جهانی بهداشت تدوین شد و ۲۳۳ نفرپزشک ( عمومی ومتخصص ) استان بوشهر در یک مطالعه مقطعی مورد مطالعه قرارگرفتند . یافته ها : نمره کل پزشکان ۳/۹۹ از نمره کل ۱۳ بود ( میانگین نمره ۳/۷ بـرای پزشـکان عمـومی و ۴/۲۸ بـرای متخصـصین ) . پزشکان عمومی و متخصص در بخش های فیزیک پرتوها ، علائم بالینی و تـشخیص سـندروم حـاد پرتـویی، تریـاژ و مـدیریت بحران و درمان های اولیه رفع آلودگی داخلی ، نمرات قابل قبول را بدست نیاوردند . نتیجه گیری : سطح آگاهی پزشکان استان بوشهر در رویارویی ب ا حوادث هسته ای و تشخیص و درمان مصدومین حوادث هسته ای بسیار پایین است و می بایست در دروس پایه آموزش پزشکی و دوره های بازآموزی آموزش مداوم پزشکی مباحث پروتکـل پیشنهادی مشترک آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان جهانی بهداشت گنجانده شود .