سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حاجی کریمی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
فتح الله نادری – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی و مدرس دانشگاههای ایلام
صادق علیمرادی – کارشناس ارشد آبشناسی، شرکت آب منطقه‌ای ایلام
حمیدرضا لطفی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

آبهای زیرزمینی یکی از منابع مهم تأمین‌کننده آب شرب و کشاورزی در دشت مهران به شمار می‌آیند. در این پژوهش وضعیت سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت مهران و نوسانات فصلی آن طی یک دوره ۱۳ ساله از سال آبی ۷۵-۷۴ تا ۸۷-۸۶ مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا بعد از گردآوری داده‌ها و اطلاعات حاصل از چاههای نمونه‌برداری، چاههای بهره‌برداری و چاههای اکتشافی و تهیه نقشه زمین‌شناسی منطقه، نقشه‌های هم عمق، هم تراز و تغییرات سطح آبخوان آبرفتی مهران در محیط GIS ترسیم گردید و سپس به منظور بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی آبخوان، هیدروگراف واحد (آبنمود معرف) دوره ترسم گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان افت تراز آب زیرزمینی در این دوره ۱۳ساله، حدود ۵/۸ متر بوده و یا به عبارتی تراز آب زیرزمینی ۶۵/۰ متر در سال افت داشته است. بیشترین میزان افت در سال آبی ۸۷-۸۶ اتفاق افتاده که دلیل اصلی آن، بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی همراه با کاهش شدید بارندگی و خشکسالی بوده است که به تبع آن کیفیت آب زیرزمینی هم تغییر کرده است.