سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه اکبری – آزمایشگاه رشد بلور ، گروه فیزیک دانشگاه سمنان
حمید رضا قلی پور دیزجی – آزمایشگاه رشد بلور ، گروه فیزیک دانشگاه سمنان

چکیده:

با استفاده از روش پرداخت شیمیایی ) ) Chemical Etching می توان سطوح بلوری را بررسی نمود . با استفاده از پرداخت گر ) ) Etchant های مناسب چال و خال هایی بر روی سطح بلور ایجاد می گردد که از طریق مطالعه آنها اطلاعات مفیدی نسبت به وجود انواع زیادی از ناراستی های بلوری حاصل می گردد . درمقاله حاضر ‘ با مورد مطالعه قرار گرفته و نسبت KDP عیب و نقص های بلوری در سطح بلور H2Oو CH3COOH,CH3OH,C2H5OH استفاده از چهار پرداخت گر شیمیایی به نتایج بحث گردیده است .