سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
فریدون عبادی – دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار، دانشگاه صنایع و معادن ایران،واحد اهواز

چکیده:
امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در سطوح مختلف و همچنین ضرورت استفاده از توانمندی های تکنولوژی مدرن نیاز به بررسی تکنولوژی بیش از پیش احساس می شود. این بررسی ها یک ابزار یا چهارچوب فکری است، که به درک بهتر نسبت به تکنولوژی و تصمیم گیری در مورد آن کمک می کند. با پیشرفت علم و تکنولوژی در سطوح مختلف و همچنین ضرورت استفاده از تکنولوژی های نو و تکنولوژی های مدرن نیاز به ارزیابی و بررسی تکنولوژی بیش از پیش احساس می شود. همانا توانمندی تکنولوژی بکارگیری ، توسعه و نگهداری کلیه دانش و توانایی شرکت است. اگر چه تکنولوژی عامل بسیار مهمی به شمار می رود ولی به تنهایی برای تضمین موفقیت کسب و کار کافی نیست. کسب و کار موفق همانا یکپارچه سازی نوآوری تکنولوژی با تولید و بازاریابی و مالی و نیروی انسانی در راستای تحقق اهداف تعیین شده شرکت است. اولین و مهمترین گام در مدیریت توانمندی تکنولوژی ، تدوین یک برنامه برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری بنگاه در حوزه تکنولوژی برای یک افق بلند مدت است. با توجه به قدمت گروه ملی فولاد اهواز و جهش سطح تکنولوژی آن در طی سالهای اخیر ، در این مقاله تلاش شده است با استفاده از مدل پاندا و راماناسن ، سطح توانمندی تکنولوژی این شرکت مشخص شود. این مدل از ۳ بعد اصلی و ۹ بعد فرعی سطح توانمندی بنگاه را مورد ارزیابی قرار داده و در هر یک وضعیت بنگاه را مشخص می نماید.