سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی جلالوند – عضو هیئت علمی گروه هیدرولوژی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چم
احمد ترکاشوند – هیدروژئولوژیست
نصراله کلانتری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدحسین رحیمی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چرمان اهواز

چکیده:

سفره های آبدار کارستی غالبا جریان متمرکز خود را به یک چشمه بزرگ تخلیه می کنند و تغییرات کمی و کیفی این چشمه ها، تا حدود زیادی بیانگر خصوصیات سیستم آبدار کارستی منطقه می باشند. سراب گاماسیاب نهاوند یکی از چشمه های کارستی پرآب منطقه باختر ایران می باشد که در جنوب باختری شهر نهاوند قرار دارد. این چشمه در کنتاکت گسلی بین واحد آهکی میوسن (M1) و واحد نفوذناپذیر ماسه سنگی و مارنی الیگومیوسن(OM) قرار گرفته است. برای بررسی هیدروژئولوژیکی سفره آبدار کارستی منطقه و برآرورد حجم دینامیکی چشمه، به بررسی آبنمود روزانه و نزولات سالیانه منطقه سراب گاماسیاب پرداخته شده است. این چشمه دارای یک تاخیر یک ماه نسبت به بارندگی و سه ریز رژیم می باشد. با توجه به مورفولوژی سطحی منطقه و همچنین تراکم بالای درزه و شکاف ها، آهک برهنه، شیب زیاد حوضه آبگیر، نسبت بالای آبدهی ماکزیمم به مینمم، سفره آبدار کارستی سراب گاماسیاب از نوع مجرای- افشان می باشد.