سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاجر پاشا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،گروه مامایی

چکیده:

تمایلات و عملکرد جنسی بخشی از سلامت کلی و بهزیستی زنان می باشد که حفظ آن در همه مراحل زندگی بویژه بارداری ضروری است. تغییرات فیزیولوژیکی ، آناتومیکی ، روحی – روانی در زن بارداردر بارداری ایجاد نموده است. به طور کلی بارداری با احساس لذت در sex پاسخهای متفاوتی را نسبت به زن نمی باشد، حتی اگر یک زن بارداری از قبل طرح ریزی شده ای داشته باشد. مطالعات بیانگر اثرات منفیبارداری بر روی تمایلات جنسی ، رضایت جنسی و کاهش تعداد مقاربت جنسی بوده است. تصورات و اوهام غلط در مورد حرام بودن یا تحریم فعالیت جنسی در بارداری ، تغییر تصویر ذهنی فرد از بدن ، فقدان اطمینان به خودself steamعقیده فرد در مورد نقش مادری ، فقدان جذابیت برای همسر و … از مواردی است که می تواند بر روی پاسخ جنسی فرد و در نهایت ارتباط زوجین تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. از آنجایکه نگرانیهای جنسی در زن می تواند زندگی جنسی زو جین را به خطر اندازد لذا برآن شدیم تا به ارزیابی سلامت جنسی در زنان باردار بپردازیم تا با تشخیص و شناسایی بیشتر رفتارهای جنسی در زنان باردار بتوان رفتارهای جنسی بهینه را ایجاد نمود