سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد هادی صمدی نیا – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید محمد موسوی خویی – استادیار دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی حمصیان اتفاق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشکده معدن و متالوژی پردیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

عملیات سمانتاسیون یکی از زیرمجموعه های عملیات حرارتی قطعات است که به منظور افزایش سختی بهبود مقاومت در برابر سایش و افزایش استحکام خستگی بدون تاثیر قرار گرفتن خواص درونی قطعه نظیر چقرمگی مغز به کار میرود.این عملیات را در دما وزمان مختلف و معمولا در حمام نمکهای سیانوری انجام میدهند.به دلیل مشکلات زیست محیطی که حمام های سیانوری ایجاد میکنند پروسه های کربونیتراسیون مایع به سمت توسعه حمامهای بدون سیانور سوق داده میشوند.دراین پروژه حمام اصلی به صورت یک ترکیب بدون سیانور شامل پودرگرافیت و مخلوطی از کربونات هاست.نتایج نشان میدهند که با افزایش دما و زمان عملیات سختی و عمق لایه کربوره شده افزایش میابد پس از انجام آزمایش ها ترکیب حمام بهینه بدون سیانور به صورت ۱۰% پودر گرافیت ۱۰% NaCl و ۸۰% Na2CO3 بدست آمد.