سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
فاطمه شریعتی – (استادیار،گروه مهندسی محیط زیست، عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد لاهیجان)
حمیده پنداشته – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، عضوباشگاه پژوهشگران جوان واحد لاهیج

چکیده:
نانوذرات، حاصل تجمعی از اتم ها یا مولکول ها با ابعاد عملکردی کمتر از ۱۰۰ نانومتر می باشند. نانوفناوری با تولید نانوذرات و کاربرد وسیع آنها در سراسر جهان رشد سریعی داشته است برای مثال نانوذرات نقره در قطعات الکترونیکی، البسه، صنایع غذایی، رنگ ها، صفحات خورشیدی، لوازم آرایشی و تجهیزات پزشکی کاربرد وسیعی دارند. این مواد که کاربردهای بسیار زیادی در صنایع مختلف دارند سرانجام به محیط های آبی، خاکی و هوا وارد می شوند، این درحالی است که سرنوشت آن ها در محیط های مذکور هنوز بطور کامل مشخص نشده است. بنابراین، انتظار می رود با افزایش راه یابی این ذرات به اکوسیستم ها، موجودات زنده از جمله گیاهان شدیداً تحت تاثیر این مواد قرار گرفته و با خطر جدی مواجه شوند. در این مطالعه سمیت اکولوژیکی این ذرات بر روی موجودات سطح اول زنجیره غذایی (جلبک ها) مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.نانوذرات روی و اکسیدروی در جلبک ها (فیتوپلانکتون ها) بالاترین سمیت را داشته، که در مدت ۷۲ ساعت، LC50 برابر با ۶۰ μg Zn/L نشان داد و به ترتیب بعد آن، نانوذره CeO2، LC50 برابر با ۵۶ μg /L، نانوذره Al2O3، LC50 برابر با ۳۰/۸ μg /L، نانوذره CuO، LC50 برابر با ۵۴/۰ μg /L، نانوذره Ni، LC50 برابر با ۳۵/۰ μg /L و نانوذره Ag، LC50 برابر با ۱۹/۰ μg /L کمترین سمیت را بروز دادند