سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایثار بهکام – کارشناسی ارشد دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمد حسینعلی پور – استادیار دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهیار مظلومی – کارشناسی ارشد دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

نانوتیوبهای کربنی به علت داشتن خواص بسیار خوب مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی، بسیارمورد توجه محققین قرار گرفته اند. گسترش روشهای تولید و کاربرد این مواد، خصوصا رشد ایده استفاده از نانوتیوب های کربنی در بیو مواد و ابزارهای پزشکی، ایجاب می کند که زیست سازگاری این مواد مورد بررسی قرار گیرد. یکی از راههای مهم ورود این مواد به بدن از طریق تنفس، به ویژه در کارخانه های تولیدنانوتیوب های کربنی می باشد. بنابراین در این مقاله جنبه های مختلف مطالعاتی که سمیت نانوتیوبهای کربنی را در ریه بررسی کرده اند ، مورد ارزیابی قرار گرفته است.