سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن پورنیا – موسسه تحقیقاتی آموزشی بین المللی برزگر زنوز
محرم برزگر زنوز – -موسسه تحقیقاتی آموزشی بین المللی برزگر زنوز
محمد سلیمانی پور – -موسسه تحقیقاتی آموزشی بین المللی برزگر زنوز
عبداله لیلایی – -موسسه تحقیقاتی آموزشی بین المللی برزگر زنوز

چکیده:

آلودگی محیط زیست آبزیان در اثر نشت نفت تقریباً یک پی آمد اجتناب ناپذیر جوامع صنعتی مدرن می باشد . در سالهای اخیر کوششهای زیادی در جهت جمع آوری نفت به طرق مکانیکی، شیمیائی و بیولوژیکی به عمل آمده است، اما برخی از این مواد شیمیایی کاهنده آلودگ ی بعضاً از خود مواد نفتی سمی تر بوده و آلودگی زیادتری برای محیط زیست به وجود می آورند . لذا به هم ین منظور میزان سمیت حاد نفت روبهایMBZ 121 و ۱۲۲ مواد کاهنده آلودگی های نفتی ) که تولید آﻧﻬا برای اولین بار درایران محقق گردیده، درشرایط آزمایشگاهی بررسیگردید. مقادیر LC –۵۰ چهار روز برای نفت روب MBZ 121 حدود ۱۱۱/۴۱ (۷۸-۱۴۵) و MBZ122 حدود رنگین کمان محاسبه گردید.