سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ویدا زراوشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نگرانیهای عمده در سم شناسی تولید مثل شامل اثرات زیان باری است که متوجه مردان و زنان شده و موجب مرگ و میر تولدها و یا سقط جنین و تولد جنینهای ناقص الخلقه می گردد.در چند دهه اخیر مواجهه کارگران با مواد شیمیایی افزایش یافته و روز به روز بر تعداد این مواد شیمیایی و نیز کارگران در معرض افزوده میشود لذا مشکلات ایمنی شغلی و ایمنی بهداشت این افراد بسیار حائز اهمیت میباشد بر این اساس در چند دهه اخیر تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده که به صورت مطالعات تجربی و مدلهای حیوانی و بررسی های اپیدمیولوﮋیک بوده است .اما با این حال در کشور ما مطالعات زیادی در این زمینه صورت نگرفته است و لازم است کارشناسان ایمنی و افراد در معرض هر یک به نوعی با این مواد و اثرات سوء آنها آشنا شوند . گفتنی است در این مقاله صرفا به گوشه ای از این مواد و اثرات آنها برای آشنایی مخاطبین آمده است و البته پرواضح است که این مقاله حاوی تمام مطالب لازم نیست. در این مقاله آلاینده های شیمیایی و پرتوهایی که درمحیط کار با آن سروکار داریمدسته بندی شده واندام هدف و روند تاثیر این مواد ودر نهایت نتیجه سوء حاصل از آنها بر دستگاه تولید مثل شناسایی و بررسی شده است.