سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا فاطمی نیری – دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
جلیل وحدتی خاکی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

نسبتهای استوکیومتری از پودرهای TiO2-Al-C برای تولید مخلوط TiC+Al2O3 در یک اسیای ماهواره ای با نسبت گلوله به پودر ۴:۱ در محیط هوا تا ۲ ساعت اسیا شدند سپس نمونه های اسیا کاری شده طی انالیز حرارتی DTA مورد حرارت دهی قرارگرفتند. فازشناسی توسط انالیز اشعه ایکس نشان داد که هیچ واکنشی در اثر اسیاکاری بین پودرها اتفاق نیفتاده است در حالیکه ابعادمتوسط ذرات با افزایش زمان اسیاکاری افزایش یافت انالیز حرارتی نشان داد که فعالسازی مکانیکی باعث کاهش دما و شدت پیک ها در DTA می گردد فعالسازی مکانیکی به مدت۲۴ ساعت منجر به تشکیل بالاترین نسبت TiC+Al2O3 در محصولات اسیا گردید اما افزایش بیشتر زمان فعالسازی مکانیکی باعث تسهیل تشکیل برخی فازهای غیرتعادلی از جمله Al2O5 شد.