سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاظم مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
وحید فرج پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی – دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

سازند کربناته سلطانیه با سن پرکامبرینفوقانی – کامبرین زیرین از ۳ بخش دولومیت زیرین – شیل میانی و دولومیت فوقانی تشکیل شده است. رسوبات کربناته این سازند تحت تاثیر فرایند دیاژنز بشدت دولومیتی شده و بافت و ساخت اولیه از بین رفته است. همچنین ندولهای فراوان چرترا می توان در بخشهای آهکی مشاهده نمود. بعلت دولومیتی شدن مقاومت فیزیکی و شیمیایی سنگهای کربناته بشدت افزایشیافته و ارتفاعات منطقه را بوجود آورده است. محیط رسوبی این سازند را با توجه به فراوانی ساختمان استروماتولیت و ساختان ریزشی ناشی از انحلال کانیهای تبخیری می توان به یک محیط کم عمق پلاتفرمی نسبت داد.