سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

قدرت ترابی – دانشجوی دکترای پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس؛ مرکز تحقیقات و تولید سوخ

چکیده:

در شمال منطقه انارک، سنگ های افیولیتی قدیمی رخنمون خوبی را از خود نشان می دهند. در برخی از نقاط این مجموعه افیولیتی، دایک های رودینگیتی را می توان مشاهده کرد که دارای شرایط تشکیل و کانی شناسی خاص رودینگیت ها، همچون رودینگیت های سایر مجموعه های افیولیتی ایرانزمین می باشند. از نکات قابل توجه در مورد این دایک ها، داشتن رگه هایی شامل کانی های بزرگی از دیوپسید، کلریت، و گارنت (گروسولار و آندرادیت) است. برخی از این رگه ها، به صورت تک کانی دیده می شوند. به نظر می رسد که علت تشکیل این رودینگیتی شدن دینامیک، بعد از رودینگیتی شدن استاتیک دایک اصلی است.