سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

سید محمد پورمعافی – دانشگاه شهید بهشتی
علی عموئی اردکانی – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

توده گرانیتوییدی اتابک در زون زمینساختی تبریز-بزمان واقع شده و زمان تشکیل احتمالا الیگومیوسن؟ است ترکیب سنگ شناسی آن مونزوگرانیت تا گرانودیوریت می باشد. واحد مزبور در سری کالک و آلکالن با پتاسیم بالا قرار می گیرد. محیط تکتونو ماگمایی حاشیه فعال قاره ای برای این گروه سنگی تعیین گردید. پلوتون اتابک حاصل ذوب پوسته زیرین است. شواهدی دال بر اختلاط ماگمایی وجود دارد.