سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حسین نیک سرشت – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا و عضو پزوهشکده سامانه های در
حمید رضا زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیم و هوافضا-

چکیده:

محاسبه نیروی هیدرودینامیک وارد بر بدنه شناورها در طراحی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این تحقیق محاسبه سه بعدی بدنه ویگلی در حالت دو فازی و جریان مغشوش مورد بررسی قرار گرفته است. جهت حل معادلات حاکم از روش حجم کنترل و برای پیش بینی موقعیت سطح آزاد از روش حجم سیال (VOF)استفاده شده است. شکل پروفیل موج بدست آمده و مقاومت هیدرودینامیکمحاسبه شده با نمونههای آزمایشگاهی مقایسه شده است و در نهایت بر اساس محاسبه فرود مقاومت موجسازی از نتایج استخراج شده است.