سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین ملک افضلی – استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهرا

چکیده:

برای تعیین وضعیت سوء تغذیه در یک فرد یا یک جامعه از چهار شاخص کلینیکی، تن سنجی، بیوشیمیایی و غذای مصرفی استفاده می شود. از میان این نشانگرها اندازه گیری شاخصهای مربوط به تن سنجی به خصوص در کودکان آسان تر و مناسب تر از دیگر شاخصها برای تعیین وضعیت سوء تغذیه به ویژه سوء تغذیه پروتئین انرژی می باشد.
شاخصهای مربوط به وضعیت تغذیه در کودکان یکی از حساس ترین شاخصها در ارتباط با تغییر ناگهانی در شرایط بهداشتی و دسترسی به مواد غذایی است. این شاخصها هشدارهای اولیه را برای بیروز قحطی و در نهایت مرگ اعلام می دارند. بر اساس شاخصهای تغذیه می توان هم وضعیت سلامت کودکان را در ارتباط با عوامل حاد و فوری (مثل عدم کفایت غذا در حال حاضر، بیماری های کودک بخصوص اسهال)، که به کم وزنی کودک منجر می شود، و هم در ارتباط با محرومیت طولانی از غذا و یا بیماریهای عفونی مزمن، که به کوتاهی قد می انجامد، ارزیابی کرد.