سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین اردلان صمغی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات آب
امیر اسفندیار نژاد – کارشناس پژوهشی موسسه تحقیقات آب
فاطمه جقتایی – کارشناس موسسه تحقیقات آب

چکیده:

مدلهای عددی بعنوان ابزاری دقیق و منتاسب در جهت انجام محاسبات و با اهداف متعدد از جمله تعیین هیدردینامیک جریان و موج مطالعه انتقال رسوب فرسایش و رسوبگذاری روندیابی سیل و انتقال آلودگی بکار گرفته می شوند. اواع مدلهای عددی را می توانت به دو دسته زمانی و مکانی طبقه بندی کرد. مدلهای زمانی در دو بخش دائمی و غیردائمی و مدلهای مکانی در سه بخش یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی دسته بندی می گردند. استفاده از مدلها ی عددی برای شبیه سازی فرآیندهای ساحلی و رودخانه ای جزرو مدی با شبیه سازی ZuiderZee در هلند توسط H. A. Lorentz(برنده جایزه نوبل فیزیک) در سال ۱۹۲۶ آغاز شد.Lorentz علم آنالیز عددی را توسعه داد و یک همبستگی شگفت آور بین اندازه گیری ها و نتایج حاصل از مدلسازی بدست آورد. شبیه سازی عددی بدن استفاده از کامپیوتر در طول سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰ در هلند ادامه یافتدر سال ۱۹۶۰ کاربر مدلهای عددی در رودخانه های جزر و مدی با استفاده از کامپیوتر آغاز شد.