سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرضیه بردستانی – کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید

چکیده:

در این پژوهش که با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفته است، کانالها و منابع اطلاعاتی مورد استفاده دانشجویان ، مشکلات آنها در جریان اطلاع یابی و چگونگی انجام فعالیت های گرداوری اطلاعات مورد توجه بوده است.نتایج این پژوهش نشان داد کتاب و کتابخانه دانشکده به ترتیب مهم ترین منابع و کانالهای مور استفاده جامعه آماری میباشند. نبود کتابهای کافی و جدید در کتابخانه به عنوان مهم ترین مشکل در مسیر طالاع یابی عنوان شده است. در زمینه گرداور اطلاعات تعداد کمی از دانشجویان هنگام انجام تحقیق به تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات می پردازند. یافته های این تحقیق نشان داد یکیزعلل عصلی عدم موفقیت دانشجویان در استفاده صحیح از اطلاعات و انجام تحقیقات با نتایج جدید، اشنا نبودن آنها با روشهای صحیح جستجوی اطلاعات می باشد. اگر کتابداران عملکرد، موفقیت وشکست دانشجویان را هنگام جستجوی اطلاعات بررسی نمایند، می توانند از مهارتهای اطلاع یابی که آنها را بسوی سواد اطلاعاتی رهنمونمی کند آگاه سازد. در رستای اموش مهارتهای طالاع یابی و توسعه سواد اطلاعاتی، همکاری کتابخانه ها و مراکز اموزشی بویژه دانشگاه ها از اهمیت خاصی برخوردار است.