سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن خدادادی –
مونا مقصودی –
جعفر محمدی –

چکیده:

این تحقیق در سال ۱۳۸۷ با هدف بررسی سودمندی کشت توام گوجه فرنگی و پیاز از نظر عملکرد کل محصول در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر اجرا گردید.گوجه فرنگی و پیاز از محصولات مهم مورد کشت در استان زنجان و شهرستان ابهر است. در صورت بهره مندی از افزایش تولید ناشی از کشت توام با لحاظ گوجه فرنگی به عنوان محصول اصلی و پیاز به عنوان محصول همراه در سالهایی که قیمت گوجه فرنگی کاهش می یابد می توان از خسارتهای شدید بر گوجه فرنگی کاران پیشگیری نمود. این تحقیق در قالب ۷ تیمار شامل کشت گوجه فرنگی و پیاز به صورت خالص و کشتهای گوجه فرنگی و پیاز به صورت توام با لحاظ فاصله های مختلف بوته پیاز بر پایه RCBD در ۴ تکرار اجرا گردید. کشت نشاهای محصولات همزمان انجام شد. در کشتهای توام ردیفهای کشت پیاز حدود ۵ سانتی متر پایین تر از ردیفهای گوجه فرنگی منظور گردید. پس از کشت عملیات متداول داشت طبق روال معمول منطقه انجام گردید. برداشت گوجه فرنگی در دفعات متعدد در کرتهای آزمایشی انجام شد ولی برداشت پیاز در اوایل مهرماه در یک نوبت انجام شد. در این تحقیق علاوه بر عملکرد کل محصولات، اجزای عملکرد نیز ثبت شدند. نتایج نشان داد در این تحقیق تیمار T3 یعنی کشت توام گوجه فرنگی و پیاز با فاصله بوته های ۵ سانتی متری پیاز با RYT (عملکرد نسبی کل) معادل ۹۳/۱ بالاترین سودمندی را داشت و برای منطقه قابل توصیه است.