سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رحیم دباغ – عضو هیات علمی موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده:

در حال حاضر بیکاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی بصورت چالش جدی درکشور مطرح می باشد و در طی سالهای برنامه سوم توسعه کشور سعی شده انواع سیاستهای اشتغال زایی برای نیروی متخصص دانشگاهی اجراشود. انتخاب و یا ادامه سیاستهای اشتغال زایی در برنامه چهارم توسعه نیازمند بررسی جامع و دقیق کارایی عملکرد سیاستهای به اجرا در آمده گذشته می باشد. در این راستا این مقاله سعی دارد عملکرد سه سیاست اشتغال زایی مهم (کارافرینیدر دانشگاه ها، اعطایتسهیلات و آموزشهای فنی و حرفه ای) به فارغ التحصیلان را مورد بررسی قراردهد.
ادامه اجرای برنامه توسعه و ایجاد کارآفرینی در دانشگاه ها بدلیل مشکلات و مسائل زیادی که مواجهه می باشد موفقیت آمیز نبوده و لازمه فراهم سازی شرایط و زمینه هایی برای اجرای طرح در دانشگاه ها می باشد. اجرای برنامه اعطای تسهیلات مالی به فارغ التحصیلان دانشگاه ها بدلیل محدود بودن تسهیلات و گسترده بودن فارغ التحصیلان دانشگاه ها تاثیر موثر و تعیین کننده ای نداشته است. در اجرای برنامه آموزشهای فنی و حرفه ای، نوع آموزشهای ارایه شده به نیروی کار بیکاربا نیازهای بازار کار مطابقت نداشته و هدفمند نمی باشد و نیازمند برنامه ریزی و هدفمند کردن آموزشهای فوق وجود دارد.