سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسلم ناظمی – کارشناسی ارشد آمار دانشگاه تهران

چکیده:

جمعیت ایران در سالهای پس از ۱۴۱۰ خورشید وارد مرحله سالخوردگی خواهد شد. این مساله بحثهای زیادی را در میان کارشناسان و سیاست گذاران کشور برانگیخته است. در این مقاله سعی میشود تا با سناریو پردازی در مورد عمل یا بی عملی دولت در قبال روند پیری جمعیت، فشارها، مشوقها، امکانات و محدودیتهای هریک از خط مشیهای ممکن بررسی و برای اجرای اثر بخش ان سیاست ابزارهای مناسب معرفی گردد. در سناریوی اول به پذیرش روند پیری جمعیت و عدم اجرای سیاست افزایش جمعیت برای مقابله با پیری آن پرداخته میشود و در سناریوی دوم به بررسی سیاست افزایش زاد و ولد برای مقابله با پیری قریب الوقوع جمعیت پرداخته میشود.