سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد میرزاده – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواددانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ویسکوزیته بالاتر دوغابهای نیمه جامد آلیاژهای فلزی باعث شده است که ریخته گری ثقلی این دوغابها تقریبا غیر ممکن باشد بنابراین قابلیت پرشدن قالب از اهمیت بسزایی برخوردار است این مقاله به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف شامل درصد جامد، سرعت همزدن دوغاب نیمه جامد، نیروی اعمالی بر قالب و ضخامت مقطع کانالهای قالب بر سیالیت دوغاب نیمه جامد Al-7wt%Si می پردازد به این منظور دوغابهای نیمه جامداین آلیاژ به روش همزدن مکانیکی در حالت نیمه جامد تهیه و سپس در یک قالب ماسه ای که نیروی کنترل شده گریز از مرکز روی ان اعمال می شد ریخته شد. سیالیت آلیاژ نیمه جامد Al-7wt%Si با به کارگیری نیروی گریز از مرکز و با افزایش سرعت همزدن بهبود پیدا کرد. سیالیت با مجذور کسر مایع و ضخامت مقطع قالب به ترتیب بصورت خطی و نمایی افزایش یافت در پایان رابطه طول سیالیت با پارامترهای فرایند ارائه گردید.