سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمحسن مشکسار – بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
خسرو فرمنش – بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

اکستروژن یکی ازروشهای متداول شکل دادن فلزات است که طی آن انواع مقاطع پیچیده قابل تولید می باشند ازانجا که مقدارکاهش سطح مقطع دراین فرایند زیاد می باشد ماده درحال اکستروژن تغییرشکل زیادی را می بایست متحمل گردد لذا بررسی و شناخت ازسیالیت فلز درهنگام اکستروژن درسلامتی محصولات و پیشرفت تکنولوژی فرایند تاثیر بسزایی دارد دراین مقاله سیالیت فلز بااستفاده ازماده مدل سرب درابعادازمایشگاهی بررسی شده است و دراین راستا توزیع مولفه های جابجایی سرعت کرنش و تنش درناحیه تغییرشکل ارزیابی شد ه است جهت بررسی تاثیر مقدارتغییر شکل و عوامل هندسی قالب دوازده قالب متفاوت با نیم زاویه و مقدارکاهش مقطع های متفاوت طراحی و ساخته شدند ازروش ویزیوپلاستیسیتی جهتتعیین رفتارماده مدل استفاده شده است نتایج حاصل ازازمایشات بصورت منحنیهای متفاوت ارایه شده اند و با نتایج دیگران همخوانی خوبی دارند