سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدحسن مشتاق کهنمویی – کارشناس جنگلداری دفتر فنی جنگلداری

چکیده:

اعلام سطح اولیه جنگلهای شمال کشور به میزان ۳۴۰۰۰۰۰ هکتار ومقایسه آن با سطح ۱۹۰۰۰۰۰ هکتار وسعت جنگل اعلام شده براساس مطالعات سال ۱۳۶۴ دفتر فنی جنگلداری نگرانیهای بسیاری را در سطح مسئولین و علاقمندان به منابع ملی فراهم نموده است در بررسی حاضر مطالعات دوره ای جنگلهای شمال به شرح زیر مورد ارزیابی قراگرفته است مطالعات سال ۱۳۳۷ به سرپرستی دکتر راجرز که از اطلاعات منتشره رقم ۳۴۰۰۰۰۰ هکتار اخذ گردیده است مطالعات سال ۱۳۵۳ به سرپرستی شرکت یاکوپری که سطح جنگلهای شمال ۱۸۰۰۰۰۰ هکتار اعلام گردیده است. مطالعات سال ۱۳۶۴ به سرپرستی دفتر فنی جنگلداری که سطح خالص جنگلهای شمال ۱۹۲۰۰۰۰ هکتار اعلام گردیده است. با بررسی و تحلیل روشهای بکارگرفته شده در ادوار مختلف و توجه به تعاریف اسناد و مدارک موجود که شرح ان در اصل مقاله ذکر خواهد گردید چنین نتیجه گیری شده است که رقم ۳۴۰۰۰۰۰ هکتار که تسوط گروه دکتر راجرز اعلام شده مساحت جنگلهای شمال نبوده بلکه مساحت منطقه مطالعه گروه مذکور بوده است که اراضی جنگلی و غیرجنگلی را در بر میگیرد و این موضوع با استناد به نتایج دوره های بعد و نقشه های ۱:۵۰۰۰۰ پلانیمتریک که بر مبنای عکسهای هوایی سال ۱۳۳۴ تهیه و در سال ۱۳۴۲ منتشر شده اند قابل اثبات می باشد.