سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه اسلامی – دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه زنجان
مهری بیات زاده – دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه زنجان
امیر بیدادی – دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه زنجان
مهدی مقیمی – استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان

چکیده:

ارتباط با طبیعت و تماس مداوم با آن موجب آرامش خاطر و انبساط فکری بشر می شود و انسانها همواره کوشیده اند به نحوی طبیعت را وارد محیط زندگی خود سازند. در این میان اغلب گیاهان به شرایط خاصی برای بقا نیاز دارند که برای تامین این نیاز، تکنولوژی ساختمان به کمک بشر آمد و در طی زمان با ابداع سازه های فضا کار، گلخانه های کوچک به گلخانه هایی بسیار بزرگ بدل شدند . هدف از این نوشتار، بررسی روند رشد و تکامل گلخانه ها از اوایل انقلاب صنعتی تا کنون می باشد. در این مقال ابتدا به بررسی روند تکاملی سازه ها و پوشاننده ها در گلخانه ها می پردازیم که از موضوعات قابل ملاحظه در این گونه ساختمانهاست. طراحی معماری و تکنولوژی ساخت در این مورد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی در صنعت ساختمان سازه های سبکتر و مستحکم تر با پوشانه های صنعتی ساخته می شوند.در پایان پروژه Eden را به عنوان نقطه اوج استفاده از سازه های فضاکار در گلخانه ها مورد بررسی قرار می دهیم.