سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حجت خادمی – کارشناس ارشد حقوق بین الملل

چکیده:

در تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۷۲ نخستین کنفرانس فراگیر جهانی برای توجه به موضوعات محیط زیست تشکیل شد و نظر به اهمیت این رخداد بین المللی ۵ ژوئن هر سال با عنوان روز جهانیم حیط زیست شناخته می شود. از مسائلیک ه در این کنفرانس مطرح شد لزوم توجه فوری به مسئله علل و نتایج آلودگی هوا و چگونگی مقابله با این پدیده بود.