سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اصغر محمدمرادی – دانشیار گروه مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایرا
مهدی اخترکاوان – دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ا

چکیده:

این تحقیق به بررسی تحول های جهانی در منشورهای حفاظتی و احیای بناهای تاریخی در جهت حرکت به سمت توسعه پایدار و لزوم انطباق پذیری انها با شرایط و نیاز های امروزین خواهد پرداخت. پژوهش حاضر، منشورهای مرمتی و هم سوی انها را با آنچه امروزه از توسعه پایدار تعریف می شود مورد بررسی قرار می دهد. تمرکز اصلی، بررسینحوه حفاظت و احیایبناهای تاریخی به منظوردستیابی به توسعه پایدار شهری می باشد.