سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رکسانا اسلامی راد – شرکت برق منطقه ای تهران
یداله شیخ قمی – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

سیـــستمهای حفاظـــت در برابـــر آتـــش ســـوزی ترانسفورماتورهای قدرت بر دو نوعند :
الف ـ با آتش مبارزه می کنند
ب ـ از آتش پیشگیری می نمایند .
• قبل از سیستمهای پیشگیری ، ترانـسفورماتورها در مقابـل افزایش فشار بطور مکانیکی توسط بو خهلتس و شـیرهای کـم کننده فشار محافظت می گردیدند ول ی به هر حال منفجـر مـی شدند .
• در قــدیم ، ترانــسفورماتورها بــرای محافظــت در مقابــل بالارفتن فشار دارای غشا ها و در روهایی بودند .
• قبل از سیستمهای پیشگیری ، تلاش سیستمهای حفاظـت در برابر آتش سوزی بر روی خاموش کردن آتش متمرکز بود .•برای سیستمهای اب افشان اشکالات زی ادی به ثبـت رسـیده است . اکثر شرکتهای برق در دنیا ازسیستم پیـشگیری انفجـار و آتـش سوزی استفاده می نمایند تا از پستها و نیروگاههـا بـا رضـایت کافی و امنیت بالا محافظت نمایندسیستم پیشگیری از انفجار و اتش سوزی که ما دردسـترسداریم بنامSERGIمعروف است که این سیستم
-از انفجار پیشگیری می نماید (با باز کردن شیر سریع کم کننده فشاروایزوله کردن تانک ذخیره روغن ).
– روغن راخنک می نماید ( باتزریق نیتروژن ).
– این سیستم بسیار ساده طراحی شده که نصب ان برروی ترانسفورماتورهای جدید وقدیمی بسادگی انجام می پذیرد .
– حفاظت مرسوم سیستم اب افشان ترانس امروزه کاملا بلا استفاده است .