سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سمانه سروش –
زینب حسینی دوست –

چکیده:

فرآیندهای جذب شیمیایی با محلول آلکانول آمینها برای تصفیه جریانهای گاز طبیعی و LPG که حاوی H2S و CO2 هستند، استفاده می شود. گاز طبیعی بسیار آتشگیر است و H2S موجود در آن بسیار سمی است. بعلاوه فرآیند شیرین سازی شامل فشارهای بسیار بالا تا Psig1000 (در برج تماس با امین) و دماهایی تا F 240 درجه سانتیگراد (در برج احیاء آمین) است. تمام این شرایط استفاده از لایه های ایمنی قابل اطمینان را دیکته میکند.
هر پلانت فرآیندی چندین لایه ایمنی دارد که برخی برای جلوگیری از حادثه و برخی برای کاهش عواقب حادثه بکار می روند. هر لایه باید تا حد امکان ساده باشد و خرابی یکی نباید مانع از عملکرد درست دیگری شود. سیستمهای ایمنی ابزاری (SIS) عنوانی است که در استانداردها به آنچه سابقا سیستمهای ایمنی با Interlock نامیده می شد، داده شده است و یکی از چندین لایه مستقل ایمنی است. اگر سیستم کنترل اپراتور نتوانند عمل مناسب را برایجلوگیری از حادثه انجام دهند، SIS کنترل اوضاع را بدست می گیرد. SIS شامل سه جزء اصلی است: سنسور، محاسبه گر منطقی و عنصر کنترل نهایی که از سیستم اصلی کنترل کاملاً مستقل هستند. طرا حی این سیستم نیاز به یک روش دقیق دارد که دراستاندارد ISA S84 ذکر شده است. هدف این مقاله شناسایی لایه های ایمنی و بررسی سیستمهای ایمنی واحد شیرین سازی گاز طبیعی است.