سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد حاجی زاده صفار – شرکت مدیریت تولید برق طوس

چکیده:

خوردگی از مهمترین م شکلاتی است که صنایع بزرگ منجمله نیروگاهها با آن روبرو هستند که مقابله با آن هزینه زیادی را به خود اختصاص می دهد . سیستم حفاظت کاتدیک جهت جلوگیری از خوردگی و یا محدود نمودن آن به عنوان راه حل اساسی در اکثر سازه های زیرزمینی بکار می رود . در نیروگاه طوس بیش از ۶۲۰۰ متر لوله زیرزمینی متشکل از پنج سیستم مختلف تحت حفاظت کاتدیک قرار دارد که علیرغم سرمایه گذاریهای اولیه بدلائلی بتدریج کارایی خود را از دست داده و سیستم حفاظتی را مختل کرده بود . پس از پی بردن به اهمیت موضوع با جمع آوری اطلاعات و سوابق از سیستم، مراجعه به استاندارد ها و منابع معتبر، استفاده از تجارب سایر نیروگاهها و صنایع نفت و گاز و همچنین نظرات افراد متخصص و با اندازه گیر ها و آزمایشات روی سیستم پی به نقائص سیستم برده و نتایج مطلوبی بدست آمد . در این مقاله ضمن بیان سابقه و اهمیت پروژه، نتایج مطالعات، روشها و بررسیهایی را که جهت شناسایی عیوب سیستم انجام گرفته و همچنین مانورها و اقدامات عملی را کهجهت تشخیص و رفع خطا در طول اجرای پروژه انجام شده را مطرح نموده و با نتیجه گیری، علل نقائص و اقدامات لازم جهت بهبود سیستم عنوان شده است .