سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا ندیمی – کارشناس ارشد تکتونیک بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

سیستمهای لغزش بلوری الیوین رابطه بسیار نزدیکی با دما دارد. ضخامت و خطوط لغزش بلوری الیوین بطور تدریجی طی جریانی موازی صفحه و خط simple shear جهت گیری کرده و سبب موازی شدن بیضوی های استرین با صفحه جریان برشی می شود. در طی مطالعات جهت یافتگی ترجیحی محورهای نوری نئوبلاستهای الیوین بر روی استریوگرافهای داده های U-stage نوارهای محورهای اصلینیزخوشه هائی دیته شد که بیانگر سیستمهای لغزش (۱۰۰) [۰۰۱] و گاهی (ok1)[100] در دماهای پائین سطوح پوسته زیرین یا گوشته فوقانی (۷۰۰-۱۰۰۰۰c) می باشد. الیوین در این سطوح بصورت پلاستیکی رفتار می کند.