سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا جلیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست / آلودگی هوا و عضو باشگاه پژوهش
فریده عتابی – عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
محمدحسین بخشی – مسئول ساماندهی منطقه ۹ شهرداری
ویدا پورجعفریان – کارشناس بهداشت

چکیده:

در سالهای اخیر با توجه به گسترش و توسعه شبکه حمل و نقل شهری ،مصرف سوختهای فسیلی در ناوگان حمل و نقل که قسمت اعظم آن راتاکسی و اتوبوسهاتشکیل میدهد شهرهای بزرگ باافزایش آلاینده های زیست محیطیبویژه آلودگی هوا روبرو بوده اندومتاسفانه بدلیل نبود تکنو لوژی مناسب ، ضعف اقتصادی ، مسائل سیاسی ، اجتماعی ، مدیریت غیر اصولیو …. در بخش حمل و نقل بسیاری از کشورها را با مشکلاتی از قبیل ترافیک ، آلودگی شدید هوا و در نهایت افزایش مخاطرات زیست محیطی راروبرو کرده است . سیستمهای حمل و نقل در هر جامعه ای یکی از ار کان توسعهو پیشرفت می باشد . از دیر باز با رشد و توسعه جوامع ، گسترش و توسعه این سیستمها به منظور جابجایی مسافر ، انتقال کالا، کاربر دهای نظامی و … مورد توجه مردم بوده است .در حال حاضر انواع سیستمهای حمل و نقل در مناطق شهری شامل تاکسی ، اتوبوس و مینی بوس ،مترو ، تراموا، حمل و نقل ریلی سبک یا (Light Rail Transit)، حمل و نقل ریلی سنگین Heavy Rail Transit))، سیستم های اتوماتیک هدایت شونده ( AGT ) می باشند .و بطور کلی در شهر های بزرگ هیچکدام از سیستمهای فوق به تنهایی جوابگوی جابجایی مسافرین ، انتقال مواد و کالانیستند اکثر اینسیستمها بدلیل نارسائی درفراینداحتراق ، نوع سوختهای مصرفی با انتقاد روبرو بوده اند.
هدف :بررسی نقش مونوریل در آلودگی هوا
روش تحقیق: در این تحقیق که بصورت تحلیلی می باشد ، سیستمهای حمل و نقل و روشهای نوین موجود از جمله سیستم مونوریل با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی بویژه مقایسه انتشار آلاینده های هوا درسیستمهای موجودبررسی شده است .
از نتایج مهم این بررسی می توان به موارد زیر اشاره کرد :
لزوم ارزیابی زیست محیطی قبل از انجام پروژه های حمل و نقل درون شهری
بکار گیری انرژی مطمئن و پاک در شبکه حمل و نقل با را ه اندازی روشهای نوین از جمله مونوریل و یا سیستمهای مشابه
انتشار بسیار ناچیزآلاینده های هوا در سیستم حمل و نقل مونوریل