سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اصغر نجف پور – استادیار دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
حسین علیدادی – استادیار دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جواد علی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، کارشناس شهرداری مشهد

چکیده:

در رابطه با آلودگی هوا، وجود ذرات همراه با سایر آلاینده ها می تواند مشکلاتی را برای سلامت انسان به همراه داشته باشد . از میاان صنایع مختلف، کارخانجات تولید آسفالت در طول فرآیند تولید خود مقادیری ذرات معلق تولید میکنند که این ذرات وارد هوا شده و می توانند بر انسان و سایر موجودات اثر گذارند. بنابراین وجود دستگاههای کنترل کننده در کارخانجات آسفالت نقش مهمی در کنترل و کاهش ذرات معلق دارا میباشد. دراین تحقیق کارایی سیستمهای کنترل کننده ذرات معلق در ۵ کارخانه آسفالت موجود در شهر مشهد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت . در این کارخانجات به منظور حذف ذرات معلق از سیستم اسکرابر تر استفاده می شود. مقادیر ذرات معلق قبل و بعد از دستگاه کنترل کننده ذرات معلق نمونه گیری وتعیین مقدار شد. در نهایت عملکرد این دستگاهها با استانداردهای خروجی ذرات معلق مقایسه گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از نمونه برداریها و عملکرد دستگاههای کنترل کننده ذرات راهکارهای مناسب جهت بهبود عملکرد و راندمان دستگاهها ارایه گردید . نتایج بدست آمده نشان می دهند که کل مقدار ذرات معلق خروجی از دودکش کارخانجات آسفالت شهر مشهد از ۲۶۰ تا ۳۴۵ میلی گرم بر مترمکعب متغیر می باشد که مقادیر فوق بیشتر از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست می باشد که شایسته است دراین زمینه تدابیر لازم اندیشیده شود.