سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن پهلوانزاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی
محسن مندگاری – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

کشور ایران دارای آب و هوایی گرم و خشک می‌باشد و در بخش وسیعی از آن در اکثر ماههای سال از سیستم‌های سرمایش استفاده می شود. مشخص است که درصد بالایی از انرژی تولیدی، در این زمینه مصرف می‌گردد. در چنین شرایطی استفاده از روشهای جدید همچون استفاده از دسیکنت به صورت سیکل مستقل و یا در ترکیب سیستم های سرمایش معمول می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری داشته باشد. استفاده از دیسکنت در سیستم سرمایش عموما با نام سرمایش جنبی (Desiccant Cooling) شناخته می‌شود. مدلسازی، بهینه‌سازی و تعیین شرایط مطلوب عملکرد این گونه سیستم‌ها موضوع تحقیقات شماری از محققان در سالهای اخیر بوده است. ۲) اصول سرمایش جنبی : اساس سیستم سرمایش جنبی بر جنب رطوبت هوای ورودی به وسیله جریان اجباری هوا از روی دسیکنت و سرد ساختن هوا تا دمای مورد نیاز، استوار می‌باشد. باری اینکه سیستم به صورت پیوسته عمل کند، باید آب جذب شده از دسیکنت خارج شود و دسیکنت به اندازه کافی خشک شود تا بتواند مجددا رطوبت را جذب کند. به طور کلی سرمایش جذبی شامل سه مرحله اساسی می‌باشد. این مراحل در تصویر (۱) نشان داده شده است. مادة جاذب رطوبت (دسیکنت) جهت گرفتن رطوبت هوا واحد سرمایش جهت رساندن دمای هوا به دمای مورد نیاز منبع حرارتی برای احیاء دسیکنت راندمان سرمایش جذبی بستگی زیادی به نسبت بار محسوس به بار نهان داد. مقدار کم این پارامتر نشان دهنده آن است که بار غالب سیستم، گرمای نهان می‌باشد در این حالت معمولا استفاده از سرمایش جذبی مؤثر و اقتصادی است. گونه‌های مختلفی از این سه قسمت سرمایش جذبی وجود دارند که بنا به شرایط مختلف می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. در ادامه هر یک از این قسمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.