سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رویا مافی غلامی –
قاسمعلی عمرانی –
منوچهر وثوقی –

چکیده:

در این تحقیق ساخت رزین پلی استر سیر نشده (UPR) به وسیله بازیافت شیمیایی گلیکول کافتی در سه مرحله انجام می شود که به ترتیب عبارتند از گلیکول کافت PET با استفاده از پروپیلن گلیکول (PG) ، ساخت UPR به وسیله واکنش بس چگالش، حل کردن رزین در استایرن. برای انجام گلیکول کافت از ضایعات برده PET با وزن مولکولی عددی بین ۲۰۰۰۰-۱۸۰۰۰ استفاده شد. شرایط آزمایش در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد و زمان ۸ ساعت تحت بازروانی وجونیتروژن و کاتالیزور روی استات ۰/۵% وزنی بود. آزمون های این مرحله شامل اندازه گیری ارزش هیدروکسیل، تعیین گلیکول آزاد و وزن مولکولی میانگین عددی (Mn) می باشد. در مرحله ساخت UPR به وسیله واکنش بس چگالش مالتیک انیدرید و محصولات گلیکولیده استفاده گردید. آموزن های این مرحله نیز شامل ارزش هیدروکسیل، تعیین Mn، تعیین عدد اسیدی نهایی، تعیین نقاط ذوب بودند و در مرحله اخر انحلال رزین ساخته شده در حلال فعال استایرن در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد انجام شده و ویسکوزیته نهایی رزین رقیق شده و با ویسکوزیته سنج بروکفیلد در دمای ۳۱ درجه سانتی گراد تعیین می گردد. برای بررسی زمان ژل شدن و دمای گرمادهی از ۱/۵% متیل اتیلن کنون پروکساید به عنوان آغازگر و ۰/۵ % نفتنات کبالت به عنوان شتاب دهنده استفاده گردید. مثدار استایرن موجود در رزین ها بین ۴۰-۳۰% تنظیم شد- چون تعداد نمونه ها زیاد و آزمون ها نیز زمان بر و پر هزینه بودند از نمونه های ۳۷/۵ و ۵۰% PET استفاده شد.