سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نوید ذوالریاستین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان – خرمشهر
رضا چنگیزی –

چکیده:

در این تحقیق به بررسی سیستم ساپروبی رودخانه جاجرود با استفاده از شناسایی جامعه کفزیان پرداخته شده است. این مطالعه به مدت یکسال و در طی ۵ ایستگاه از سرچشمه رودخانه تا پشت سد لتیان صورت گرفته است. ایستگاه ها به ترتیب در مناطق گرمابدر، اوشان، بالای پادگان، پایین پادگان و پشت سد لتیان انتخاب شدند، پس از جمع آوری نمونههای بنتیک در فصول مختلف شناسایی آنها در آزمایشگاه صورت گرفت. نتایج حاصل از نمونه برداری ها و شناسای فون بنتیک رودخانه، نشان داد که به طور کلی این رودخانه درمرحله بنا مزوساپروب فرار داشته و پدیده خود پالایی در این رودخانه با مشکل مواجه نمی باشد. اما این رودخانه، دستخوش مزاحمت های انسانی قرار داشته که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر جامعه بنتیک تاثیر گذاشته و باعث کاهش تنوع گونه ای در اکثر نقاط رودخانه گردیده است.