سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ناصر طالب بیدختی – استاد بخش مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
فرحانه مهراوران – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شی
محمدحسن صداق – دانشجوی دکترا، بخش مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به تجربه گرانقدر حفر و احداث سیستم قنات درگوشه و کنار کشور هم از نظر اجرایی و هم از نظر بهره بردار و آسانی اجرا، عدم نیاز به تخصصهای بالا، اجرایی بودن، اقتصادی بودن و کارایی، سیستمقنات جهت استفاده در پروژه های زهکشی از دیرباز مد نظر بوده است.
در سالیان گذشته مطالعات جدی در خصوص استفاده از سیستم قنات جهت زهکشیاراضی مطرح بوده است که با توجه به دوره پر ابی در برهه ای از زمان در شهر شیراز مشکلات عدیده ای در خصوص بالا امدن سطح آب زیر زمینی در بخشهای صنعتی ، تجاری و مسکونی شیراز به همراه داشته است که پس از بررسی اولیه امکان احداث سیستم قنات برای زهکشی در بخشهای جنوب و جنوب غربی به مرحله اجرا در امده است که هدف از این مقاله، بررسی جامع کارایی و کاربرد چنین سیستمی در پایین انداختن و زهکشی شهر شیراز می باشد که نتایج این تحقیق می تواندچشم اندازبسیار خوبی برای استفاه از این سیستم در دیگر مناطق کشور باشد.