سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامعلی شفا بخش – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
یاسر بوداغی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – دانشگاه سمنان

چکیده:

پلها عناصر کلیدی بزرگراهها هستند و احداث آنها نسبت به بقیه اجزای راه بسیار پرهزینه است و به علت وضعیت خاص سازه ای ازآسیب پذیرترین عناصر راه به شمار می آیند پلها به طور طبیعی با گذشت زمان دچار فرسودگی و آسیب دیدگی می شوند و تعمیر و بازسازی آنها نیز نیاز به بودجه های سنگین دارد . معمولا مسئولان تعمیر و نگهداری پلها با مشکل کمبود بودجه و نیز تخصیص بهینه آن مواجه هستند و از سوی دیگر هرچه تعمیر و بازسازی پلها به تعویق افتد وضعیت پلها بحرانی تر و هزینه تعمیر آن بیشتر خواهد شد درکشورهای پیشرفته برای حل این مشکل ازسیستم مدیریت تعمیر و نگهداری پل BMS(Bridge Management System) استفاده می شود دراین سیستم مدیریت وضعیت پلهای موجود ازلجاظ کیفی و سازه ای با استفاده ازمدلهای ریاضی مشخص می شود و سپس با تعیین ضریب اولویت تعمیر پل بودجه موجود به تناسب به پلها تخصیص داده می شود با استفاده ازاین مدل ها همچنین می توان روند کاهش ظرفیت بهره برداری هرپل را درطول زمان مطالعه کرد و تاثیر انجام اقدامات تعمیری را درمقاطع مختلف زمانی بررسی نمود .دراین مقاله با استفاده ازبرنامه نرم افزاری بسط داده شده تاثیر پارامترهای مختلف برعملکرد کیفی پلهای بتنی بررسی شده است .