سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهرداد صباغی – عضو هیئت علمی پژوهشکده فناوری های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشاور تح
محسن بهرامی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن طایفه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک-طراحی کابردی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آزاده فرازنده – دانشجوی کارشناسی مکانیک-طراحی جامدات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله با بیان معادلات حاکم بر سیستم مورینگ، بر اساس شرایط کاری متفاوت معیارهایی جهت کلاس بندی تحلیل ها به شکل استاتیکی و دینامیکی ارائه می شود . در ضمن تأثیر الاستیسیتة خط مورینگ بر روی نتایج بررسی می گردد .آنالیزهای تحلیلی -تقریبی متعدد و روابط تجربی مناسبی جهت تصمیم گیری و ساده سازی م عادلات حاکم بکار می رود،نمودار ها، اشکال و جداول مفیدی در انتها آورده شده است که باعث فهم بهتر مباحث خواهد شد . همچنین پاسخ شناور بهشرایط محیطی و بارگزاری های متفاوت توسط بستة نرم افزاری Matlab محاسبه شده است و اثر سیستم مورینگ در کنترل حرکات نامطلوبِ YAW مورد بحث قرار گرفته است، نتایج حاکی از آن است که با تغییر مناسب کشش در خط مورینگ می توان آن را در مهارِ اینگونه حرکت ها کاراتر نمود.