سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین صالحی – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هوشمند بهزادان –
محمد معروفی –

چکیده:

یکی از موارد مهم درمکانیزم تغذیه نخ تارماشین بافندگی نحوه عملکرد آن درهنگام کشش های سیکلی می باشد به منظور جبران کششهای سیکلی از پل تارنوسان کننده مجهز به فنر استفاده می شود که براثر اعمال نیرو به فنر میزان کشش نخهای تارتشدید می شود دراین پژوهش با جایگزینی سیستم سیلندر نیوماتیکی بجای سیستم فنر درقسمت مکانیزم تغذیه نخ تارماشین بافندگی اسمیت نحوه عملکرد آن مورد ارزیابی قرارگرفته است مشاهده گردید با بکارگیری سیستم نیوماتیکی کشش نخهایتارکاهش یافته و یکنواختی تغییرات کشش نخهای تار افزایش می یابد همچنین بیشترین تغییرات درزمان تشکیل دهنه و کمترین تغییرات درزمان دفتین زدن بروز می نماید نتایج نشان میدهد دراین نوع ماشین بافندگی استفاده از سیستم نیوماتیکی موجب کاهش نخ پارگی افزایش کیفیت پارچه تولیدی و افزایش راندمان ماشین می گردد.