سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمرتضی جلالیان حسینی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس
محمد حسین صبحیه – دکتری مدیریت پروژه و ساخت – رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران

چکیده:

سیستم ارزیابی مقدماتی پیمانکاران با هدف انتخاب پیمانکاران با عملکرد مطلوب یا حذف پیمانکاران با عملکرد نامطلوب طراحی شده و این سیستم در کشور ایران رویکرد جدیدی است که در جهت حل معضلات ناشی از انتخاب پیمانکار به روش پایین ترین قیمت پیشنهادی در مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پیرو اعمال این رویکرد در کشورهای پیشرفته اتخاذ شده است .
ما در این تحقیق به بررسی سیستم های ارزیابی مقدماتی موجود در کشورهای مختلف ، به همراه فاکتورهای موثر بر عملکرد پیمانکاران پرداخته و ضمن گردآوری این فاکتورها ، در ادامه به بیان اهداف ، مزایا و معیارهای این ارزیابی ، برای مشخص شدن خط مشی این سیستم از دیدگاه بخشنامة استرالیا پرداخته ایم . در پایان و پس از بررسی چندین تحقیق و بخشنامه ، ۳۲ فاکتور موثر بر عملکرد پیمانکاران که در سیستم های ارزیابی مقدماتی کشورهای استرالیا ، ایران ، آمریکا و کویت مورد استفاده قرار گرفته بودند شناسایی شد که تعدادی از آنها عبارتند از -۱ به اتمام رسانیدن پروژه های قبلی در موعد مقرر -۲ سابقه و تجربة مرتبط با نوع پروژه -۳ تجهیزات و ماشین آلات -۴ حجم و تعداد پروژه های انجام شدة شرکت -۵ ظرفیت مالی -۶ رتبة شرکت -۷ توانایی های مدیریت پروژه -۸ سابقة کار مهندسین کارگاهی در شرکت -۹ ارائة برنامة زمان بندی مدون -۱۰ داشتن واحد دفتر فنی در شرکت
نکتة شایان ذکر ضرورت رتبه بندی این فاکتورها از حیث نوع پروژه بوده ،زیرا تاثیر فاکتورهای مختلف در پروژه های مختلف متفاوت است که در تحقیق دیگری با توجه به نتایج این تحقیق به آن پرداخته ایم .