سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا سهرابی – کارشناس سیستم های خنک کننده، شرکت پارس ژنراتور

چکیده:

بمنظور کمک به یافتن روشهای افزایش بهره وری در ژنراتورهای آبی و نیز با هدف برداشتن گامهائی در طراحی این نوع ازژنراتورها، چگونگی ایجاد و نیز نحوه دفع حرارت در بدنه ژنراتور در این مقاله مورد نظر می باشد. بدین منظور در این پژوهش ضمن برشمردن منابع ایجاد حرارت، به چگونگی دفع آن توسط مبدلهای انتقال گرما پرداخته شده است،همچنین سعی شده تا با ارائهپارامترهای کلی حاکم بر جریان سیال های عامل در ژنراتور، روش کلی تحلیل جریان نیز ارائه گردد.ازنتایج این بررسی میتوان به مواردی همچون آشنایی با نحوه خنک کاری و جریان سیال خنک کننده در ژنراتور و نیز آشناییآماری با توان سیستمهای خنک کننده در نیروگاههای مشابه اشاره نمود.