سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس احمدی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی معرفت – استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمد توکلی رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، دانشگاه مازندران

چکیده:

میزان چشمگیری از انرژی الکتریکی به منظور سرما یش ساختمان های مسکونی که مجهز به سیستم تمام هوا یی می باشند مورد استفاده قرار میگیرد که توسط فن ها هوای خنک را از میان سیستم پخش حرارتی منقل می سازند. سیستم های هیدرونیک میزان هوای منتقل شده را در ساختمانها با جدا ساز ی وظا یف تهویه حرارتی و هواسازی کاهش میدهند. سیستمهای هیدرونیک به علت خاصیتهای فیزیکی خود، میتوانند میزان انرژی حرارتی داده شده را انتقال دهند و کمتر از %۵ انرژی فن ضروری دیگر را مورد استفاده قرار می دهند. این بهبودی و رشد به تنها یی در حد زیادی از مصرف انرژی و نیازهای بار خارجی بیشینه در سیستم تهویه هوا را می کاهد . خنک ساز ی گسترده، هیچگاه در بازارها ی مصرف به میزان زیادی نفوذ نداشته است . هدف از این تحقیق نشان دادن مزایای خنک سازی گسترده به همراه سیستمهای پخش حرارتی هیدرونیک در مقا یسه با سیستمهای متداول میباشد. این تحقیقات میزان رشد آسایش حرارتی و فرآیند خنک سازی سیستم های هیدرونیک را تعریف می کند. نیازهای بار خارجی بیشینه سیستم های هیدرونیک و سیستم های تمام هوایی با هم مقایسه شده است.