سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی احسان – دانشگاه صنعتی شریف
رضا دانایی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

عدم تعادل بار در سیستم های قدرت از یکطرف و عدم تقارن خود سیستم، نظیر مواقعی که از خطوط چند مداره، ترانسپوزه نشده و یا از ترانس هایی با اتصال مثلث باز استفاده می شود، اغلب موجب مسائل ناخواسته و غیرقابل پیش بینی در سیستم می شود. در این مقاله نرم افزاری جهت تجزیه و تحلیل شبکه در شرایط نامتعادل در سیستم نامتقارن معرفی گردیده است. همچنین تاثیر نوع اتصال ترانس ها و نحوه اتصال نقظه صفر و نحوه کنترل ولتاژ ترمینال های خروجی در چنین شرائطی از سیستم بحث شده است.