سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم خلیلی اردلی – کارشناس ارشد پژوهش – شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
مسلم رئیسی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تماس های دسته سوم (Third Party Contacts) T.P.C در خطوط لوله که نوعا توسط تماس با تجهیزات حفاری ایجاد می گردد، می تواند به آسیب های مکانیکی در لوله منجر شود. چون این نوع آسیب دیدگی اغلب گزارش نمی شود و می تواند به گسیختگی های فاجعه آمیزی بیانجامد، رسیدن به یک روش مطمئن و با هزینه مناسب، برای مانیتور کردن وگزارش T.P.C یا هر فعالیتی در نزدیکی خط لوله الزامی است. بنابراین جلوگیری از T.P.C به عنوان یک نیاز صنعتی مطرح می باشد. آمار منتشر شده از سازمان DOT در آمریکا (Department Of Transportation) از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۰۲ در مورد خسارتهای مربوط به خطوط انتقالنشان می دهد که در اثر ۲۳۷ حادثه در مربوط به T.P.C تعداد ۸ کشته، ۳۸ مجروح و ۱۶۸ میلیون دلار خسارت مالی بوجود آمده است.
به طور کلی یک سیستم مانیتورینگ ترکیبی از مجموعه سنسورهایی است که پارامترهای مختلف و متناسب با موقعیت یک سازه را اندازه گیری می کند. این پارامترها شامل موارد زیر است:
– کمیت های فیزیکی شامل: موقعیت، تغییر شکل، شیب و انحراف، کرنش ها، نیروها ، فشارها، سرعت، شتاب و ارتعاشات
– کمیت های شیمیایی شامل: رطوبت، میزان PH و غلظت مواد
– کمیت های محیطی شامل: دمای هوا، سرعت و جهت باد، پرتوافکنی و تابش، بارش باران، بارش برف، سطح آب و سطح جریان، غلظت آلودگی هوا